AMD Software 20.12.1

AMD Software 20.12.1

Advanced Micro Devices, Inc. – Shareware – Windows
ra khỏi 6 phiếu

Tổng quan

AMD Software là một Shareware phần mềm trong danh mục Màn hình nền được phát triển bởi Advanced Micro Devices, Inc..

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 9.833 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của AMD Software là 20.12.1, phát hành vào ngày 18/12/2020. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 10/12/2016. Phiên bản phổ biến nhất là 9.0.0.8, được sử dụng bởi 16 % trong tất cả các cài đặt.

AMD Software đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows.

Người sử dụng của AMD Software đánh giá xếp hạng 3 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho AMD Software!

Cài đặt

người sử dụng 9.833 UpdateStar có AMD Software cài đặt tháng trước.
Tải về trực tiếp chưa khả dụng. Vui lòng thêm vào.

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản